Roger Kaue Freitas Elizio

Perfil

Nome: Roger Kaue Freitas Elizio Roger Kaue
Nascimento: 05/10/2014
Idade: 7
Cidade: Presidente GetúlioCME Presidente Getúlio
Endereço: Rua Willy Bosse, 140 - Centro - Presidente Getúlio - SC
Telefone: (47) 3352-1280
E-mail: