Kevin Freitas Weise

Perfil

Nome: Kevin Freitas Weise
Nascimento: 21/02/2008
Idade: 14
Cidade: Presidente GetúlioCME Presidente Getúlio
Endereço: Rua Willy Bosse, 140 - Centro - Presidente Getúlio - SC
Telefone: (47) 3352-1280
E-mail: